2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

A csatornázásról

A csatorna építési munka finiséhez érkezett!

A vezeték hálózat Nadap Községben elkészült, a műszaki átadások folyamatban vannak. A vezeték építés szerződés szerinti határideje 2006. július 15-e. Sikeres műszaki átadás után kezdi meg vállalkozó a házi átemelők telepítést oda, ahová szükséges. A Templomtól Velence felé a Haladás út, a Rákóczi utca és a Templom köz átadásra került, így ott a bekötések megkezdhetők, a DRV RT. ÉRTESÍTÉSE UTÁN. Engedély nélkül senki ne kísérelje meg a hálózatra való rákötést, ez súlyos büntetést von maga után.

A Haladás út aszfaltozása után a vízelvezetési rendszer megváltozott, így egyeztetést hívtam össze az érdekeltek részvételével. Megállapodás született, hogy a padka rendezést és a szükséges vízelvezetési munkát a Magyar Közút Kht. elvégzi, ennek költségeit a fővállalkozó Alterra Kft. fedezi.

Fővállalkozóval megállapodtam az önkormányzati utak végleges helyreállításáról is. Kérésemre a munka ütemezetten, szeptember közepéig várhatóan elkészül. Az utak végleges helyreállításának szerződés szerinti határideje 2006. október 31. Meghatároztuk a leaszfaltozandó utcák hosszát úgy, hogy a nem sérült útfelületek kompenzálásaképpen hosszabb rész kerül aszfaltozásra a Béke utcában. A megállapodás szerint teljes szélességű aszfaltszőnyeg kerül mindenhová. Bem utca, Rákóczi utca, Béke utca végig, Templom köz a Temetőig.

A Sukorói út a Kenderföldi utcáig lesz aszfaltozva, miután ettől kifelé a DRV Rt vízvezetéket fog építeni. Meg kell említeni, hogy a hatósági engedélyeztetés soha nem látott hosszú időt vesz igénybe, így az eredeti elképzelés szerint a vízhálózat építés nem készülhet el az út helyreállítása előtt, így önkormányzati feladat lesz a későbbiekben. A többi utca oly módon kerül helyreállításra, amilyen volt. Pl. zúzalék.

A PR. Cég általszervezett lakossági fórumon tájékoztatva lettek a jelen lévők a továbbiakról. Sajnos kevesen vettek részt a faluból, így utólag teljesen fals hírek kezdtek terjedni a lakosság körében.

Az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat teljes részletességgel, rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, így felesleges hamis híreket terjeszteni.

A DRV Rt tájékoztatása szerint a házból kijövő vezetékeket, miután azok vélhetően nem megfelelő anyagból készültek korábban, így víztartásuk bizonytalan, továbbá az esetleges illegális csapadékvíz bekötések kiküszöbölésére, ki kell cserélni a házból történő kivezetéstől a tisztító idomig. Ahol burkolt járda, út, térburkolat miatt ezt a tulajdonos nem akarja, ott köteles a bekötő vezeték átvételével egy időben víztartási próbát végeztetni. Ezt a DRV Rt. elvégzi, plusz egy vizsgálati díjért. Lehet, hogy ebből probléma lesz a településeken, de a DRV Rt. mint üzemeltető hatóság ezt elrendelheti.

A Polgármesteri Hivatalban bővített vállalkozói lista áll rendelkezésre a bekötés elvégzésére jogosult vállalkozókról, bárki megkaphatja.

DRV RT az átadott vezetékek által érintett tulajdonosokat értesíti a bekötési lehetőségről. Mint korábban is javasoltuk, célszerű több vállalkozótól árajánlatot kérni. Ott ahol házi átemelő kerül elhelyezésre, célszerű a rákötést ennek beépítésével együtt elvégezni.

Wagner Péter

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: