2024. július 23. kedd Lenke napja van, holnap Kinga, Kincső névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Beszámoló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás eddigi tevékenységéről

A helyhatósági választások kiírását követően nemcsak az önkormányzatoknak kell számot adniuk négy éves tevékenységükről, hanem a többcélú kistérségi társulásoknak is.

Igaz, a mi beszámolónk 2005. május 10-től indul, hisz a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a Velencei-tavi Kistérségi Területfejlesztési Társulás jogutódjaként ekkor kezdte meg munkáját.

A Társulási Tanács - amit a 8 polgármester alkot - havonta ülésezett az elmúlt 15 hónapban.

2005-ben 89 határozatot hozott, míg 2006. július 28-ig 112-t.

2005-ben a Társulás 54 millió forintból gazdálkodott, míg 2006-ban 84 millió 806 ezer forintból.

Ezeket a pénzeszközöket pályázati úton nyertük, ebből az önkormányzati hozzájárulás 100 Ft/lakos, azaz Nadap esetében 46.800 Ft volt.

Mire is költöttünk ebből az összegből?

A megyében először hoztunk létre Pedagógiai Szakszolgálatot a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok ellátására, mely OM azonosítóval is rendelkezik. Az óvodákban kezelőhelyiségek kerültek kialakításra, ahol az utazó pedagógus helyben látja el a gondozásra szoruló gyermekeket. Nadap esetében logopédiai ellátásban 3, míg a kistérségen belül gyógytestnevelésben 215 kisgyermek részesült.

Az iskolatársulások számára pedig közoktatási eszközöket vásárolhattunk 2,5 millió Ft értékben. Ennek keretében a kistérség valamennyi óvodáját meglephettük egy szép karácsonyi csomaggal.

Az iskolafenntartó társulások, valamint a családsegítő, gyermekjóléti szolgálat működését a Magyar Köztársaság költségvetési törvénye alapján 15 millió 967 ezer forint állami normatív támogatás igénylésével segíthettük.

A gyermekek és természetesen szüleik örömére létrehozhattuk a Mikkamakka Játéktárat is, mely intézmény a nyári hónapokban az idelátogatók számára is nyitva áll.

A velencei alközpontú orvosi ügyelet számára terepjáró képességű autót vásároltunk, mely lehetőséget biztosít arra, hogy téli útviszonyok közepette is a gyors és szakszerű ellátásban részesülhessen a beteg.

De orvosi eszközöket, műszereket vásárolhattunk mintegy 6 millió Ft értékben mindkét ügyelet (Gárdonyi és Velencei Alközpont) számára.

2005. nyarán kísérleti jelleggel már működött kihelyezett mentőegység a velencei székhelyű Kistérségi Központunkban, ami lehetővé tette, hogy 15 percen belül a térség bármely pontjára odaérjen a mentő, s képes legyen ellátni az idényjelleggel jelentkező többletfeladatokat is.

Itt kell megemlíteni talán legnagyobb sikerünket a Kistérségi Központunkat – amit Velence városával közösen vásároltunk -, ahol a Mentőállomás most már 24 órás készenléttel áll a rászorulók rendelkezésére.

De ebben az épületkomplexumban kezdte meg működését a 2006. január 1-vel létrejött önálló munkaszervezetünk, a Gárdonyi Kistérségi Iroda is, ahol az Iroda dolgozóin (3 fő) kívül elhelyezést kapott a kistérségi megbízott, a vidékfejlesztési menedzser, a kistérségi tanácsadó is. Az Iroda felszerelését és működését szintén pályázati forrásokból oldottuk, illetve oldjuk meg.

Itt van a központja ezen kívül a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálatnak is.

Terveink és az előzetes egyeztetések alapján bátran mondhatjuk, itt fog helyet kapni az idei év második felében a térségi Földhivatal is, mely teljes feladatkörrel fogja várni az ügyintézésre betérőket.

Szeretnénk, ha a jövőben itt saját tűzoltó központunk is lehetne.

A civil partnerség jegyében itt adunk teret jelenleg is a Civil Fórum munkájának, valamint a most alakuló és készülő LEADER+ programnak is.

A jövő feladata a felszíni vízelvezetés megoldása is, mely jelenleg nagyon sok problémát vet fel. Ezt csak együtt lehet megoldani. Ezért anyagi lehetőségeinkhez képest szakaszolva el kezdtük készíttetni mintegy 13 millió forint értékben a vízjogi engedélyeztetési terveket, amivel a szennyvíz-csatornázáshoz hasonlóan a megvalósításhoz az Európai Uniótól kaphatunk támogatást.

Szintén pályázati úton lehetőségünk van arra, hogy a pázmándi és a velencei sportpályát önkormányzati együttműködéssel felújíthassuk mintegy 12 millió forint értékben.

De a KÖZKINCS-program eredményeképpen-mint a régióban legtöbb pénzt elnyerő kistérség- minden település számára 10-10 sörpadot vásárolhattunk rendezvények céljára.

Az idei évben önkormányzati hozzájárulás nélkül elkészíttethettük a minden évben megjelenő információs füzetet megújult formában, három nyelven 13 ezer példányszámban.

A szúnyoggyérítés a korábbi évekhez hasonlóan tavaly is és az idén is folyamatosan ellátásra került, azzal a különbséggel, hogy az idén májusban biológiai irtást is el tudtunk végeztetni, s a nyári hónapokban legalább 5 légi kémiai védekezést is a tavalyinál kedvezőbb feltételekkel.

Az idegenforgalom fellendítése céljából megrendezésre került az I. Velencei-tavi Nyári Játékok, mely - joggal mondhatjuk - nagyon népszerű volt. Híres előadóművészek fellépése mellett minden héten más-más településnek van lehetősége megmutatni kincseit, értékeit.

Természetesen, hosszú távra is tervezünk, ami alapja lehet a következő pályázati lehetőségek elérésének. Ennek során elfogadásra került- a széles nyilvánosság véleményének kikérését követően- a Velencei-tó Környéki Területfejlesztési Program, Közoktatási Intézkedési Terv, de egyeztetési stádiumban van a kistérségi szociális és kulturális intézkedési terv is.

Látható, sok mindent tettünk, sok mindent elértünk, de azt is látjuk mennyi mindent kell még tennünk annak érdekében, hogy a kistérség minél gazdaságosabban, minél hatékonyabban valamennyi polgár számára megelégedést hozzon.

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
Gárdonyi Kistérségi Iroda
irodavezető

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: