2024. május 28. kedd Emil, Csanád napja van, holnap Magdolna névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Tájékoztatás az építésügyi hatóság megszűnéséről

Tisztelt Lakosság!

Kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben 1992. február 1. napjától intézhette helyben ügyeit a lakos-ság Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. A kiemelt építésügyi igazga-tási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzat jegyzője első fokon eljáró építésügyi hatósági jogkörrel rendelkezett (nem körzetközpontként), illetékességi terü-letéhez tartozott Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró települések.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet, valamint az ezt módosító 393/2007. (XII. 27.) Kormány rendelet az általános építésügyi hatósági feladatellátást 2008. február 1-jével a személyi és techni-kai feltételekkel rendelkező építésügyi körzetközpontokba telepíti.

A kormányrendelet az eddig hatályos építésügyi hatósági illetékességi területeket veszi alapul, a hatáskört a körzetközponti hatóságokra telepíti. Tovább működhetnek a jelenlegi nem körzetköz-ponti építésügyi hatóságok is az állampolgári jogbiztonság és a megfelelő színvonalú hatósági fel-adatellátás érdekében akkor, ha a személyi és tárgyi feltételeket maradéktalanul biztosítják. Ha ezek a feltételek hiányoznak, akkor az építésügyi hatósági hatáskört a kistérségi székhely település veszi át.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 12-i ülésén döntött arról, hogy a 393/2007. (XII. 27.) Kormány rendeletben előírt technikai- és személyi feltételek biztosítá-sára nem tud fedezetet biztosítani, ennek hiányában a jelenlegi építésügyi hatóság nem tud eleget tenni a kormányrendeletben előírt feltételeknek, ezért 2008. április 1. napjával az építéshatósági jogkört át kell adni a körzetközponti település jegyzőjének, Gárdony Város Jegyzőjének.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy építésügyi igazgatási ügyeket 2008. március 31-ig intézhetnek helyben a településen, ezt követően az első fokú építésügyi hatóság Gárdony Város Jegyzője. 2008. április 1-től kérelmeiket Gárdony Város Polgármesteri Hivatalában (2483. Gárdony, Szabadság u. 20.-22., telefon.: 22/570-027) kell benyújtani.

Szabóné Ánosi Ildikó
igazgatási irodavezető

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: