2024. május 28. kedd Emil, Csanád napja van, holnap Magdolna névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Önkormányzati tájékoztató

Félidőben

A 2006 és 2010 közötti önkormányzati ciklus félidejéhez érkezett.

Mint korábban, két cikluson keresztül, most is beszámolok az eltelt két esztendő munkájáról, az akkor kitűzött feladatok teljesítéséről, a közben nyílt egyéb lehetőségekről, valamint azokról a célokról, amik nem valósultak meg.

Egyre jelentősebb a kistérségi összefogás keretében végzett munka és feladat ellátás.

Ami megvalósult:

A megépült szennyvízcsatorna hálózatra az ingatlanok rákötése folyamatos, a házas ingatlanok több mint 90 %-a már igénybe veszi a szolgáltatást. Az újonnan épülő házak csak a hálózatra történt rákötés után kapnak használatbavételi engedélyt.

Megépült a Sukorói úti ingatlanokat ellátó elkerülő ivóvíz vezeték, aminek hiánya évtizedek óta probléma volt az ott lakóknak és üdülőknek.

A korábban megépült kábeltévé hálózaton keresztül megindult az internet szolgáltatás. A szolgáltató a fogható tv. műsorok kínálatát folyamatosan bővíti. Önkormányzatunk többségi tulajdonos a rendszerben.

2007-ben bevezettük az üres lakótelkek után fizetendő telekadót, így az ingatlanforgalom és az építési kedv fellendült. Ez volt a cél, de az adó jelentős bevételhez is juttatja költségvetésünket.

Nadap község régi térképe elavult, emiatt új térképet készíttettünk a Cartographia Vállalattal. Az új térképen az összes új településrész, így minden új utca és közterület megtalálható.

A szelektív hulladékgyűjtés első lépéseit az óvoda és a Katolikus Egyház Karitász Csoportja tette meg. Gyűjtik a papírt és a műanyag PET palackokat.

2008-ban kísérleti jelleggel külön választottuk a tavaszi lomtalanítás során a fém, illetve egyéb hulladék elszállítását, a nem kívánt gyűjtögetők távol tartása érdekében. A rendszernek be kell járódnia, de a fémhulladékért pénzt kapott Önkormányzatunk.

A napokban került elhelyezésre a Templom közben kísérleti jelleggel az első szelektív hulladékgyűjtő sziget, amiben üveg, műanyag hulladék és fém (konzervdoboz, sörös doboz, stb.) helyezhető el. A helyszínt a Képviselő Testület határozta meg, figyelembe véve minden körülményt. Ha beválik, községünk más pontján is létesítünk.

Ettől függetlenül továbbra is működik a papír és PET palackgyűjtő rendszer.

Hatósági intézkedéseket foganatosítottunk és tiltó táblákat is elhelyeztünk az illegális motokrosszozás és quadozás tiltására. A tevékenység csökkent, de sajnos nem szűnt meg, a hatóságok is tehetetlenek a rendszám nélkül árkonbokron száguldozókkal szemben.

Önkormányzatunk 2007 óta részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerben, támogatva a nadapi diákokat felsőfokú tanulmányaik végzésében.

A községi könyvtár anyagát használatra átadtuk az Egyházközség Karitász Csoportjának, így a könyvtár rendszerezve és megújulva a plébánia épületében működik tovább. A korábbi könyvtár épülete az óvoda átépítése miatt értékesítésre került.

Lakossági kezdeményezésre sebesség korlátozó, megállási tilalmat jelző táblákat és parabola tükröt szereltettünk fel a Haladás úton, a Magyar Közútkezelő (mint üzemeltető hatóság) által kijelölt helyekre.

Önkormányzatunk folyamatosan támogatja Polgárőrségünket, 2008-ban gépkocsi vásárláshoz is hozzá segítettük a szervezetet. Sajnos a lakosság és a nyaralók köréből támogatás a mai napig nem érkezett számlájukra, pedig mindannyiunk nyugalmát vigyázzák, főleg éjjel.

Saját forrásból bővítettük és az EU. Normáknak megfelelően átalakítottuk óvodánkat. Ezzel 25 gyermek egész napos, további 4-5 gyermek délelőtti foglalkoztatására van lehetőség. Községünkben a gyermek létszám örvendetesen növekszik, az új óvoda hosszú évekig kielégítheti majd az igényeket.

Kivágtuk a Templom közben a kiszáradt, valamint a csatornázási munkák során útban lévő fákat, elhalt tuskókat, helyükre az ősz során kerülnek új, gyorsan növő csemeték.

Folyamatosan biztosítjuk nyugdíjasaink részére a kedvezményes belépőt az Agárdi Termál és Gyógyfürdőbe.

Ami nem valósult meg:

2006 elején vagyonkezelésbe kaptuk az ún. "Hungaroring" terület 44 ha. részét idegenforgalmi hasznosításra. A terület felét „Natura 2000” védett területté nyilvánították, a másik fele szántó, ami csak több tízmilliós befektetéssel vonható ki művelés alól és hasznosítható a meghatározott célra. Az állandó átszervezés miatt döntés képtelen állami szervekkel folytatott több éves meddő levelezés és tárgyalások miatt a befektető elment.

Nem sikerült hosszú évek óta sem megegyezésre jutni a község - Lovasberény felőli végén lévő ún. HM. területtel kapcsolatban, amit Önkormányzatunk évek óta meg kíván vásárolni. Szintén hatósági huzavona ennek oka.

Mindkét esetben folytatjuk a tárgyalásokat.

Folyamatban lévő fejlesztések:

Nadap község felszíni vízelvezetése tervezési stádiumban van. Kistérségi pályázat keretében építhető meg, ha erre pályázati lehetőség nyílik, miután milliárdos nagyságrendű beruházás.

Első feladat a befogadóig (Csontréti patak eredése) az övárok tervezése, az érintett földtulajdonosok szolgalmi megállapodásával.

Tervezés alatt van a Velencei-tó északi településeit összekötő kerékpárút hálózat. Nadap községben a második pályázati forduló keretében épülhet meg néhány év múlva. Javaslatomra Képviselő Testületünk belterületi utcákban jelölte ki ennek nyomvonalát, így reményeink szerint az érintett utcák - mint vegyes használatú utak - aszfalt burkolatot kaphatnak.

A Rákhegyi vízbázis csatlakozása a Velencei-tavi regionális rendszerhez, építés alatt van, községünk ivóvíz ellátását is érinti. Ez jelent majd megoldást az un. Erdőalja terület, valamint a Csúcsoshegy vízellátásához. DRV. tanulmánytervet készíttet esetleg szükséges kiegészítő műszaki létesítmény építésére.

Szervezés alatt van a Barackos utca gázhálózatának építése, valamint idén ősszel megtörténik az úttest kőszórásos stabilizálása.

A Gárdonyi Kistérségi Társulás keretében végzett munka:

Önkormányzatunk tagja a LEADER Akciócsoportnak. Ettől fejlesztési pénzek elnyerését várjuk.

2008-ban már harmadik alkalommal került megrendezésre a Velencei-tavi Nyári Játékok rendezvény sorozat. Idén első alkalommal Sváb-bálunkkal közös rendezvény volt, nagy sikerrel.

Hagyomány teremtő szándékkal 2007-ben kezdődött a Kistérségi Szüreti Mulatság nevű rendezvény sorozat, ami a Velencei-tó környékének egyre színvonalasabb szőlő és borkultúráját hivatott népszerűsíteni.

Kistérségi összefogás keretében zajlik a nyári szúnyoggyérítés, több-kevesebb sikerrel.

Gépkocsit vásároltunk az orvosi ügyelet részére és létrehoztuk Velencén a tókörnyéki településeket ellátó mentőállomást. Pályázatot nyertünk velencei székhellyel járóbeteg szakrendelő létesítésére.

Megalakítottuk a Közkincs Kerekasztalt, ami kulturális és idegenforgalmi programok szervezését végzi.

Az évek óta jól működő iskolafenntartó társulás tapasztalata alapján óvodafenntartó társulást hoztunk létre Velencével, a kedvezőbb állami normatívák igénybe vétele, így olcsóbb üzemeltetés érdekében.

Önkormányzatunk 90 %-os állami támogatottságú közmunka programban vesz részt a többi tókörnyéki település, valamint a MÁV, a Magyar Közút Kht. Részvételével. Ennek célja a kül- és belterületek tisztán tartása, árokpartok gyommentesítése.

Kistérségi működtetésű a Humán Családsegítő Szolgálat, valamint a gyógypedagógiai szakszolgálat is.

Végezetül néhány szó az anyagi helyzetről:

Községünk anyagi helyzete szilárd, a működést anyagi gondok nem nehezítik, tartalékaink hosszabb távon fedezik beruházásainkat is.

Hitel felvételre nem került és várhatóan a jövőben sem kerül sor legfeljebb nagyobb beruházás érdekében akkor, ha a visszafizetés garantált.

Wagner Péter
polgármester

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: