2024. május 28. kedd Emil, Csanád napja van, holnap Magdolna névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Beszámoló

Beszámoló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Tárulás 2008. évi működéséről

A gárdonyi kistérség nyolc önkormányzata - a "helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. tv. - Ötv. - 41. § (1) bekezdésében, valamint "a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról" szóló 2004. évi CVII. tv. - továbbiakban: Tkt. - 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - abból a célból, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtű ellátást, szolgáltatást és településfejlesztést, képviselőtestületeik döntése alapján 2005. május 9-én társulási megállapodást kötöttek és létrehozták a Velencei-tő Környéki Többcélú Kistérségi Társulást

A gárdonyi kistérség területe és a többcélú társulás tagjainak száma 2008. január 1-vel Vereb községgel bővült.

Az elmúlt egy éves időszakban a többcélú társulás 16 ülést tartott, melynek során 152 határozatot hozott. A költségvetéssel és az oktatással összefüggő napirendi témákon túlmenően, elsősorban pályázatokról és programokról tárgyalt a Társulási Tanács.

A Társulás keretén belül az alábbi bizottságok működtek és üléseztek az elmúlt időszakban: Pénzügyi Bizottság (13 ülés), Jegyzői Kollégium (16 ülés), Oktatási Bizottság (10 ülés), Közbeszerzési Döntőbizottság ( 4 ülés), Közkincs Kerekasztal (közművelődési munkacsoport - 11 ülés), Idegenforgalmi és Turisztikai munkacsoport (8 ülés).

A gárdonyi kistérségben az alábbi fontosabb területeken működik kistérségi szintű feladatellátás:

Közoktatás:

A 2007. augusztus 1-jével a VKTKT fenntartása alá 7, addig önálló közoktatási intézményben összesen 91 tanulócsoportban 2040 gyermek nevelése-oktatása folyik 180 pedagógus részvételével.

A gyermekek tagintézmények közti szállítása iskolabusz biztosításával történik.

A Tanács elfogadta 2008. januárjában a VKTKT közoktatási intézkedési tervét és esélyegyenlőségi tervét.

Az intézményvezetők elkészítették az intézmények új alapdokumentumait, létrehozva az új struktúrának megfelelő pedagógiai programot, szervezeti- és működési szabályzatot, házirendet.

A gárdonyi kistérség területén 3 intézményfenntartó társulás fenntartásában működnek az óvodák: Gárdony gesztorsága mellett a zichyújfalui, kápolnásnyéki és verebi működik; Pákozd vezetésével Sukoró és Pázmánd; Velencével pedig Nadap.

Pedagógiai Szakszolgálat:

A VKTKT első közoktatási intézményeként 2006. január 1-jén kezdte meg működését a Velencei-Tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, ellátva a társult településeken a szakszolgálati feladatok közül az alábbiakat: gyógytestnevelés, logopédia, gyógypedagógiai tanácsadás. A VEPSZ több sikeres pályázatot tudhat magánénak a 2008-as évben.

Innováció a közoktatási intézményekben:

A. Megvalósult fejlesztések:

HEFOP 3.1.3 / Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra/ - Kempelen Farkas Tagiskola, Pázmánd
HEFOP 2.1.5 / Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése / - Fekete István Tagiskola, Zichyújfalu
TIOP 1.1.1 /A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése / - VKTKT iskolái

B. Tervezet fejlesztések:

TÁMOP 3.1.4 / Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben / - VKTKT iskolái
TÁMOP 3.1.6 /Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények szolgáltatásainak fejlesztése / - VEPSZ
TÁMOP 3.2.2 /Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás/ - VKTKT iskolái

A költségvetési törvény alapján az elmúlt időszakban ezen feladatellátásra 643 511 633 forint állami normatív támogatást igényeltünk le.

Szociális és gyermekjóléti ellátás:

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is Velence gesztorságával működik a 8 település között létrejött - Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, melynek keretén belül jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti feladatok ellátása és szociális információs szolgálat működik.

A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működését a költségvetési törvénye alapján 13 451 150 forint állami normatív támogatás igénylésével segítjük elő.

Belső ellenőrzés:

A Társulás belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatait 2006. január 30-tól a Vincent Auditor Kft. látja el, akik az elmúlt időszakban is az elfogadott belső ellenőri terv alapján tartották meg átfogó, illetve cél- és téma jellegű ellenőrzéseiket.

A költségvetési törvény alapján az elmúlt időszakban ezen feladatellátásra 4.680.000 forint állami normatív támogatást igényeltünk le.

Egészségügyi ellátás:

A Kistérségben 2 alközponttal (gárdonyi és velencei) működik orvosi ügyelet.

Eredményesen működik a 2005. nyarán még csak kísérleti jelleggel működő kihelyezett mentőegység, mely a Kistérségi Központban kapott helyet. A Mentőállomás 24 órás készenléttel áll a rászorulók rendelkezésére. Működésének köszönhetően 15 percen belül a térség bármely pontjára odaér a mentő, s képes ellátni az idényjelleggel jelentkező többletfeladatokat is.

Kistérségi járóbeteg szakellátó központ létesítésére pályázott Velence város önkormányzata, az elkészített és beadott tervezet sikeresnek bizonyult, a gárdonyi kistérségben közel 763 millió forintot költhetnek a szakrendelőre. A központ létrejöttével a térség lakói számára nyolc kilométeren belül elérhető lesz a járóbeteg szakellátás.

A projekthez csatlakozott Kápolnásnyék, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Zichyújfalu, valamint Velence település. A szakrendeléseken elérhető lesz a labordiagnosztika, ultrahang, sebészet, ortopédia, szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat, kardiológia, tüdőgyógyászat, szemészet, ideggyógyászat, pszichiátria, fül-orr-gégészet, reumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, bőr és nemibeteg gondozó szakrendelés, urológia.

Területfejlesztés:

A VKTKT minden ülésén tárgyal területfejlesztéssel kapcsolatos napirendeket, ahol Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el.

Az idei évben is elkészítettük a minden évben megjelenő információs füzetet megújult formában, három nyelven, 11 ezer példányszámban.

A szúnyoggyérítés a korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan ellátásra került.

2008. júniusában 1 alkalommal biológiai irtást is el tudtunk végeztetni, s az azt követő nyári hónapokban összesen 4 légi kémiai védekezésre került sor, a hatékonyság vizsgálatok alapján jó eredményekkel. A Magyar Turizmus Zrt. a 2008-ban 4 439 316,- Ft támogatást nyújtott a feladat ellátására, mely összeg a korábbi évekhez képest nagyon alacsony.

Lehetőségünk nyílt a 2007. évi Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Célelőirányzatából a csípőszúnyog elleni védekezésre fordítható forrásai maradványösszegének biológiai úton történő csípőszúnyog gyérítésre való átállás munkálatainak előkészítésére.

A 2006-ban útjára indított, az idegenforgalom fellendítése céljából megrendezésre került Velencei-tavi Nyári Játékok az idén is nagy népszerűségnek örvendett. Híres előadóművészek fellépése mellett minden héten más-más településnek volt lehetősége megmutatni értékeit.

Jelenleg a legfontosabb folyamatban lévő projektünk, a Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat befejező szakaszának kiépítése - I. ütem. A pályázatot a KDOP-2.1.1/C pályázati kiírásra nyújtotta be a VKTKT 2008. februárjában. A pályázat eredményéről egyelőre nincs információnk.

A Kistérségi Központban kapott helyet az Új Magyarország Pont, ahol a KDRFÜ 2 munkatársa dolgozik, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete, valamint a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 7 főállású alkalmazottal.

A 2007-ben az ÖTM 3.592 ezer forint támogatásban részesítette a VKTKT a területfejlesztési feladatok ellátására, sajnos 2008-ban ezt az összeget nem tudta biztosítani a kistérségek számára.

Jó hír, hogy az idei évben újra számíthatunk támogatásra!

Pályázatok:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év - 2008 keretében közművelődési, közgyűjteményi pályázatokat hirdetett meg, melyre a VKTKT Közkincs Kerekasztala eredményesen pályázott.

A térségi szintű pályázati felhívás, olyan új, térségi, mikrotérségi szinten együttműködni képes közösségek, kistérségi szintű kulturális szakmai érdekegyeztető Közkincs-kerekasztalok, alakulását támogatja, melyek a meglévő helyi közösségi értékeket a jövőbe mutató, a település és a térség egészében, szélesebb körben is érvényes célkitűzésekkel tudják összhangba hozni.

A Velencei-tó Környéki Közkincs Kerekasztal pályázata 600 000 Ft támogatásban részesült.

A Társulás "A Közép-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása" című felhívásra benyújtott pályázatával egy hiánypótló kiadványt szeretne megvalósítani.

Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkár a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, ezzel a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulásnak lehetősége nyílik egy színvonalas kiadvány elkészítésére, melynek megjelenését a 2009. évi Utazás Kiállítás időpontjára tervezzük.

A kiadvány terjesztése ingyenes lesz, belföldön részben az országban működő közel 150 tourinform iroda segítségével jut el a potenciális turistákhoz, legfőképp a küldő területre koncentrálva.

Mozdulj Velencei-tó elnevezéssel új szervezett sportolási lehetőséggel bővült 2008-ban a nyári sportprogramok kínálata. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezéséhez Gárdony és Velence három-három strandja, valamint Sukoró és Pázmánd csatlakozott. A Mozdulj Velencei-tó programsorozat megszervezésére az ÖTM Sport Szakállamtitkársága nyújtott 6 millió Ft támogatást, valamint 3 millió forinttal hozzájárult Turisztikai Szakállamtitkárság is. A 2008. évi beszerzések és beruházások lehetővé teszik a programsorozat esetleges folytatását a jövőben is - kevesebb ráfordítással.

A Társulási Tanács 2008. január 1-től a társulási tagdíj mértékét 100 Ft/ fő/év összegben állapította meg. Az állami finanszírozásnak, az önkormányzati befizetéseknek és egyéb bevételeknek köszönhetően a Társulás pénzügyi helyzete és gazdálkodása stabil.

A Tanács a VKTKT - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 206 806 ezer forintban, bevételi főösszegét 1 206 806 ezer forintban állapította meg.

Kutai Tibor
VKTKT Elnöke
Kelemen Szabolcs
Irodavezető

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.
Tel: 22/589-572, 589-573
office@velencei-to.hu

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: