2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Önkormányzati tájékoztató félidőben

A 2010 - 2014 közötti önkormányzati választási ciklus első két évéről számolok be Önöknek, személyemben immár negyedik alkalommal.

2010-ben a választások idején igen nehéz helyzetben volt a világ és az ország gazdasága is.

Bizonytalan volt a jövő, előre vetítette árnyékát az Önkormányzatok egyre nehezebb finanszírozása is. Emiatt rendkívül óvatos terveket tűzött maga elé az akkor alakult képviselő testület, magyarul – nem terveztünk jelentősebb beruházásokat.

Néhány kényszerű munkát végeztünk el. Az összedőléssel fenyegető „varroda épület” bontását elvégeztük, szerencsés szervezéssel, a lakosság önkéntes munkájával. A bontott cserepet és tetőanyagot a Katolikus Egyházközségnek adtuk a plébánia felújításához, valamint a könyvtár fűtéséhez. Az épület falainak eltüntetése járt csak kevés ráfordítással, a törmelék elszállítása későbbi feladat.

A 2010-es csapadékos év miatt soron kívül meg kellett csinálni a Barackos utca, Akácfa sor, valamint a Zengő utca ideiglenes vízelvezetését.

Az ÁNTSZ azonnali intézkedést igénylő ellenőrzése után fel kellett újítanunk az orvosi rendelőt.

Pályázatokat kívántunk benyújtani a községi temető kerítésére, az orosz emlékmű átépítésére, a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére valamint a "babapark" kialakítására, de törekvéseink rajtunk kívülálló okok miatt eddig nem vezettek sikerre.

Jelenleg folyamatban lévő, szintén kényszerű beruházás az óvoda udvari játékainak azonnali cseréje, miután az új előírások szerint végzett ellenőrzés alapján rendkívül veszélyesek a gyermekekre. Például: a hinta mintegy két méter magasan lévő ferde merevítője életveszélyes, a gyerekek feje beszorulhat (hogy kerülne oda óvodás gyerek, főleg ha az óvónők állandóan ott vannak ? no komment). Az összes udvari játékot kénytelenek vagyunk kidobni, helyettük újakat telepíteni, több százezer forintért, mivel erre pályázni nem lehet.

Községünk pénzügyi helyzete továbbra is stabil, rendkívül takarékos gazdálkodással elértük azt, hogy adósságunk továbbra sincs, a működéshez hitel felvételre nem került sor, a szolgáltatások működnek.

A közterületek tisztasága érdekében hosszú évek óta vállalkozóval nyíratjuk a füvet. A közparkot, a játszóteret és a temetőt közmunkásaink tartják rendben. Gondoskodunk a téli hóeltakarításról és síkosság mentesítésről. A közvilágítás folyamatos.

Itt is fel kell hívnom a lakosság figyelmét arra a kötelezettségre, hogy az ingatlana előtti járdát, vagy ennek hiányában egy méter széles gyalog utat mindenkinek kötelessége csúszás mentesen tartani.

Néhány szót kell szólni a közületi és a lakossági hulladék szállításról is. Szelektív hulladékgyűjtő szigetet telepítettünk a Templom közbe, ami évek óta jól működik. Papírt az óvoda és a Katolikus Karitász is gyűjt, saját hasznára. Rendszeres és megbízható a hetenkénti kommunális hulladékgyűjtés. A temetői zöldhulladék konténert rendszeresen üríttetjük, ami alkalmanként 41.000.- Forintba kerül. Sajnos még mindig kerül bele háztartási és építési hulladék is ismeretlenektől.

A zöldhulladék szállításról külön kell szólni, miután vegyes fogadtatásban részesült a lakosság részéről, amint erről korábban már írtam. Jövőre (ha még ez egyáltalán lehetséges lesz) más kondíciók alapján igyekszünk ezt megoldani a szolgáltatóval egyeztetve.

Polgárőrségünk jól működik, eredményes munkájuk nyomán, valamint a jó rendőrségi kapcsolat miatt is Nadapon van a legkevesebb vagyon elleni (szinte nulla) és egyéb bűncselekmény a Gárdonyi Rendőrkapitányság területén.

Rendezvényeink:

Képviselő-testületünk korábban elhatározta a Zengő parkban "babaliget" létesítését, ahol a Nadapon született gyermekek részére és nevével növényzetet ültetünk, valamint minden évben itt tartjuk a gyereknapot. Első alkalommal 2011-ben került erre sor erős szélben. A liget egy fokozatosan kiépülő pihenőpark csírája lett volna, ha nyílt volna pályázati lehetőség. A gondolatot nem vetettük el.

2012-ben a rendezvényt a Szintezési Ősjegynél tartottuk, nagy sikerrel. Mintegy 52 nadapi gyermek szórakozott remekül, szüleikkel együtt.

Május elsején a majális már hagyományos rendezvény, vendégekkel, előadókkal és főzéssel.

2011 óta tartjuk meg az országos programhoz kapcsolódva a Kulturális Örökség Napját ősszel, bemutatva nevezetességeinket az ide látogató idegeneknek, valamint községünk lakóinak.

A Karitász csoport szervezésében váltak rendszeressé a Nadapi Esték rendezvényei, egyre nagyobb érdeklődés mellett, ezért már a Művelődési Házban. A templomban hangversenyek vannak.

A Velencei-tavi Kistérségi Társulás szervezésében minden évben képviseltetjük magunkat a kistérségi szüreti mulatságon, ami minden évben másik településen van. Nálunk még nem volt.

A Szent Rozália napi búcsú egyre inkább családi rendezvénnyé válik, ezért Önkormányzatunk nem szervez programot.

Itt kell szólni az állami és nemzeti ünnepekről, miután sajnos érdeklődés hiányában évek óta nem tudunk megemlékezést tartani.

Kapcsolataink:

Az előbbiekben utaltam a Karitász csoport rendezvényire, de ezen túlmenően is jó kapcsolatot ápolunk velük. Évekkel ezelőtt átadtuk nekik működtetésre a községi könyvtárat, majd ennek berendezésében segédkeztünk, internet kapcsolatot is biztosítottunk. A plébánia felújításához ingyen átadtuk a varroda tetőcserepeit, és a tető anyagát a helyiség fűtéséhez. A Művelődési Házat biztosítjuk rendezvényeikhez. Segédkezünk adományok gyűjtésében és szétosztásában.

Évek óta ültetünk virágot a közterületeken a tókörnyéki települések "virághíd" akciójának keretében.

Részt veszünk a "virágos Magyarországért" programban.

Önkormányzati társulás keretében működtetjük a velencei járóbeteg szakrendelőt, valamint a Velence gyógyszertárat is.

Önkormányzati társulás keretében működtetjük az orvosi ügyeletet, ami október 1-től a járóbeteg szakrendelő épületében (Velence, Balatoni út 65.) működik.

Szintén önkormányzati társulás keretében működik a Közkincs Kerekasztal, ami a tókörnyéki kulturális rendezvényeket szervezi.

A LEADER HACS segítségével pályázunk, amire lehet.

A BURSA program keretében segítjük fiataljaink első diplomához jutását.

Pályázat útján biztosítottunk az igénylőknek komposztáló ládákat a kerti hulladék kezelésére.

A közmunka program keretében foglalkoztatjuk a rászorulókat, akik vállalják.

A HUMÁN Családsegítő Szolgálaton keresztül történik községünkben a házi segítségnyújtás, valamint a lakosság ügyes-bajos dolgainak, gyámügyi gondjainak intézése.

A kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja óvodánkban a logopédiai, gyógy-testnevelési foglalkozásokat.

Óvodánk a többlet finanszírozás érdekében társulási formában működik a velencei Meseliget Óvoda tagintézményeként.

Itt kell megemlíteni, hogy Antal Pálné tagóvoda vezető és Kovács Istvánné szakácsnő – élve a lehetőséggel – negyven év munka után nyugdíjba mentek. Az új vezető óvónő pályáztatása folyamatban van.

Hosszú évekig működött Velencével az iskola-fenntartási társulásunk, de ez szeptember 1-el megszűnt a fenntartó változás miatt. 2013. január 1-ig Kápolnásnyék-Vereb-Pázmánd iskola társuláshoz tartozunk, majd miután 2013 január 1-től állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények, a társulások megszűnnek.

EZ NEM ÉRINTI A NADAPI GYERMEKEK ISKOLAI ELHELYEZÉSÉT, ŐK TOVÁBBRA IS A VÁLASZTOTT ISKOLÁBA JÁRHATNAK.

A jövőről:

Az új Önkormányzati Törvény alapján folyamatosan zajlik a közigazgatás átszervezése.

A legfontosabb változások 2013. január 1-től lépnek életbe.

A kistelepüléseken megszűnnek s Polgármesteri Hivatalok, közös hivatalt kell, hogy létrehozzanak. Nadapon – ha a testület másképp nem dönt, nem lesz változás, továbbra is a kápolnásnyéki hivatalhoz fogunk tartozni. Lehet, hogy Vereb is ide csatlakozik, de ez a jövő titka.

Megszűnnek a Kistérségi Társulások, intézkedési körüket, valamint a korábbi önkormányzati hatósági jogkörök egy részét a Járási Hivatalok veszik át.

NADAP A GÁRDONYI JÁRÁSHOZ FOG TARTOZNI.

A lakossági ügyintézés – ügyfélfogadás – községünkben változatlan marad, lehet, hogy kiegészül járási ügysegéd státusszal, aki közvetlenül a Járási Hivatalba továbbítja a lakosság intézni valóit. Ez még tárgyalás alatt áll.

Mint korábban írtam, megszűnnek az oktatási társulások, állami fenntartásba kerülnek az intézmények.

Ha változik a finanszírozás, óvodai társulásunk is megszűnik, az óvoda újból önállóvá válik.

Állami fenntartásba kerülnek az egészségügyi intézmények, így várhatóan a járóbeteg szakrendelő is.

A pályázati rendszer sajnos nem kedvez a kistelepüléseknek, miután ezek nagyobb részébe nem férünk bele a kiírt feltételek alapján. A gazdasági helyzet miatt az esetleg megnyert pályázatok finanszírozása is bizonytalan.

Teljesen átalakul a települések finanszírozása, de erről még nincsenek pontos információk.

Az biztos, hogy nagyrészt magunkra leszünk utalva, több állami támogatás nem várható (szerencse, ha kevesebb sem), ezért továbbra is elsődleges feladatunk a falu biztonságos működtetése és ha lehet, fejlesztések, beruházások végrehajtása is.

Wagner Péter
polgármester

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: