2023. szeptember 27. szerda Adalbert napja van, holnap Vencel névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Önkormányzati tájékoztató

A 2013. január 1-vel bevezetett feladatfinanszírozási rendszer már a költségvetés készítésének időpontjában láthatóan 8 Millió Forint deficitet jelentett, így tartalékunkból kellett fedezni a hiány egy részét mintegy 1 Millió Forintot.

Az év végi számok még nem ismertek, de az évközi beszámolókból látszik, hogy nem adósodtunk el ebben az évben sem.

Tavasszal volt egy önkormányzati kezdeményezés a belterületi murvás utak mart aszfalttal történő stabilizálására és végleges burkolására. Az Önkormányzat fizette volna tartalékából a felét, a másik felét (ingatlanonként 43 ezer Forintot) az érintett tulajdonosoknak kellett volna fizetni. Akkor működött volna a dolog, ha minden érintett befizeti. Sajnos az érintettek mintegy 20%-a adott szándéknyilatkozatot, így a beruházás nem valósult meg ebben a formában.

Őszre olyan állapotba kerültek ezek az utcák, hogy önkormányzati tartalékból kellett kijavítani a murva borítást, valamint az „erdőalja” területről lezúduló víz elvezetésére övárkot építeni. Ennek keretében épült meg hasonló kialakítással a Zengő utca is. A teljes munka mintegy 6 Millió Forintba került. Itt megjegyzem, hogy a Zengő utcában érintett lakosok önkéntesen járultak hozzá az építéshez anyagi erejükhöz mérten.

Rendezvényeink a megszokott időben és részvétellel zajlottak le, a majális, a gyermeknap és a sváb-bál is sikeres volt.

A Szintezési Ősjegy "adriai" obeliszkje idén 125 éves. A Geoinformatikai Kar pályázati pénzből felújíttatta mindkét alappontot (adriai és balti), és önkéntes segítők valamint közmunkásaink elvégezték a tájrendezést, új tájékoztató táblákat és utca bútorokat helyeztek ki. Május 15-én szép ünnepség keretében avattuk fel a felújított és újonnan elhelyezett létesítményeket, ahol két államtitkár és a környező utódállamok geodéziai vezetői is részt vettek.

Új színfolt a "Pázmándi spájz" nevű kistermelői piac kitelepülése Nadapra októberben, ami váratlanul nagy népszerűségnek és látogatottságnak örvendett.

Pályázatokról:

Miután községünk nem adósodott el korábban sem, így nem részesült adósságrendezésben. Pályázati lehetőség nyílt, amit ezeknek a településeknek írt ki a Belügyminisztérium. Pályáztunk térfigyelő kamerarendszer telepítésére ennek keretében, de nem nyertünk.

Nyertünk viszont a Leader program keretében új játszótér építésére 5 Millió Forintot.

A 2006-ban önerőből épült Szabadság utcai játszótér már nem felelt meg az új biztonsági előírásoknak, ezért le kellett volna bontani és megszüntetni, vagy újat építeni.

Polgárőrségünk, mint civil szervezet pályázott, így 100%-os támogatottságot lehetett elérni, nem került pénzünkbe. Az utófinanszírozott pályázat miatt az Önkormányzat előlegezte meg a pályázónak az összeget, utólagos elszámolással.

Pályázatot nyújtottunk be új gépkocsi beszerzésre a Polgárőrség részére.

Önkormányzatunk több évre bérbe adta az évek óta kihasználatlan és folyamatosan pusztuló Művelődési Házat. Mindannyian tudjuk, hogy az épület – a nyugdíjas klub működésétől eltekintve – évek óta kihasználatlanul áll, jóformán semmilyen rendezvény nincs, sajnos érdeklődés hiányában. A nyugdíjas klub méltó elhelyezést nyert a Katolikus Karitász (volt Teller ház) épületében.

Bérlő saját költségén elvégzi a teljes felújítást mintegy 20 Millió Forint értékben és irodákat rendez be. Önkormányzatunk ennyit soha nem tudott volna áldozni rá.

A havi 200 ezer Forint bérleti díj nagyrészt fedezi a 2014. évi költségvetési koncepcióban mutatkozó mintegy 2.9 Millió Forintos finanszírozási hiányt, így községünket továbbra sem fenyegeti a csőd veszélye.

A bérlet megszűntével egy felújított, jó állapotú épületet kapunk vissza, aminek hasznosításáról majd lehet a későbbiekben dönteni. Reményeink szerint a bérlő más befektetőt is hoz, így a volt tsz. udvar hasznosítása is lehetővé válik.

Meg kell jegyezni, hogy a 2014 évi feladat-finanszírozási hiányt ennek hiányában drasztikus adóemeléssel tudtuk volna áthidalni.

Óvodánk 2013 nyarától újból önállóan, a Nadapi Önkormányzat fenntartásában működik. Teljes kihasználtságu, tehát a törvény által lehetővé tett gyermek létszám folyamatosan biztosított.

A novemberi közmeghallgatáson a lakosság részéről 4 fő vett részt.

Wagner Péter>
polgármester


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: