2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Önkormányzati tájékoztató

Hosszú forró nyár után reménykedünk a hosszú szép őszben és bízunk abban, hogy a tél viszont nem lesz hosszú és hideg.

Önkormányzatunk az éves munkatervhez képest lényegesen több rendkívüli testületi ülést tartott és tart a jövőben is. Az állami szervek által – rendeletekben előírt – helyi szabályozási változtatásokat azonnali hatállyal végre kell hajtani, amik helyi rendeleteink módosításában és az új előírások szerint testületi határozatokban történő elfogadásában nyilvánul meg.

Korábbi rendeletet kellett módosítani a folyékony szennyvíz elszállításáról, holott a teljes község csatornázva van, ilyen nem keletkezik hosszú évek óta.

Vállalkozót kellett megbízni az elhullott állatok elszállításával, valamint a kóbor ebek befogása és elszállítása érdekében éves átalánydíjért.

Új települési szabályok:

Önkormányzatunk újabb rendeletet alkotott (miután a korábbit az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte) a közterületek tisztán tartásáról. Eszerint minden ingatlan tulajdonos köteles az ingatlana előtti közterületet tisztán tartani az előtte húzódó úttest széléig. Vonatkozik ez a nyári gazmentesítésre és a téli síkosság mentesítésre is. Ezt a munkát egyre többen elvégzik a faluban. Ha mindenki megtenné, egységes szép falukép alakulna ki, nem kellene vállalkozót alkalmazni a fűnyírási munkára ami mintegy 1.5 Millió Ft. megtakarítást jelentene évente. A közparkokat, játszóteret, temetőt a közmunkások most is rendben tartják.

Szintén rendeletben szabályoztuk a közterület foglalás feltételeit és díját is. Erre vonatkozó igény Kápolnásnyéken a közös hivatalban jelenthető be. Részletes tájékoztatást is ott adnak a feltételekről.

Óvodai tájékoztató

Évnyitó szülői értekezletet tartott az óvoda vezetősége. A vezető óvónő tájékoztatta a szülőket az aktuális tudnivalókról, követelményekről és ismertette az átdolgozott házirendről. Mint meghívott részt vettem az értekezleten, tájékoztatót tartottam az óvoda múltjáról, különös tekintettel az állandóan változó gyermeklétszám hatásairól. Az állami támogatás minden évben az előző évi létszám alapján kerül kiutalásra, de ha tárgyévben kevesebb gyermek jár az intézménybe, a többletet vissza kell fizetni az Államkincstárnak. Emiatt idén januárban 1.5 Millió Forintot kellett visszautalni.

Vannak szülők, akik más település óvodájába járatják gyermeküket, nyilván különböző okból.

Tájékoztattam a szülőket, hogy 10 fő gyermeklétszám alatt a fenntartó Önkormányzat fontolóra veheti az intézmény bezárását, amit minden áron szeretnénk elkerülni. Felmerült a délutáni további nyitva tartás igénye. Tájékoztattam a szülőket, hogy erre most esetleg lehetőség nyílik, miután a Kormányhivatal kötelezte Önkormányzatunkat még egy fő óvodapedagógus alkalmazására, miután a két óvónő – csoportban kötelezően eltöltött – munkaideje nem fedezi a jelenlegi nyitvatartási időt. Az állást a megfelelő fórumokon megpályáztattuk.

Szociális intézkedések:

Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszer

Önkormányzatunk határozatot hozott a pályázat beadásáról, ez megtörtént. A szociálisan rászoruló, első diplomáért nappali tagozaton már tanuló, vagy tanulmányait a következő tanévben kezdő állandó nadapi lakhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók vehetik igénybe. A részletes feltételekről azok ismeretében tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket. Az igényt célszerű előre bejelenteni a hivatalban.

Szociális tűzifa igénylése

Az előző évhez hasonlóan pályázatot nyújtottunk be szociális tűzifa igénylésére a rászorulók ellátására. Községünk lélekszáma alapján 16 m3 igénylésére van lehetőség (ha sikeres lesz a pályázat), ami nyolc háztartás ellátását teszi lehetővé. A rászorultságot igazolni kell, előre láthatólag november folyamán hirdeti meg a lehetőséget Önkormányzatunk. A részletes feltételeket akkor közöljük. A tűzifa az ellátottaknak nem kerül pénzébe, az állami támogatáson felüli összeget és a szállítást az Önkormányzat fizeti. A szállítás január hónapban várható.

Autóbusz bérlet a velencei Zöldliget Iskolába járó nadapi gyermekeknek

2012 szeptembertől kezdve - miután a fenntartó változott - megszűnt az iskola társulási szerződésünk Velence Város Önkormányzatával. Ettől az időponttól kezdve állami feladatfinanszírozás illetve Velence esetében Baptista egyházi fenntartás működik.

A Nadapról bejáró gyermekek autóbusz bérletét Önkormányzatunk fizeti.

Ebben a tanévben Velencén a helyi szülőknek nyilatkozniuk kellett az iskola felé, hogy igénylik-e a bérletet, miután sokan hordják gyermeküket gépkocsival iskolába. A nadapi gyermekek esetében ez nem történt meg, így Önkormányzatunk 2015 szeptember – december hónapra mintegy 160 ezer Forintot fizetett ki az iskolának, ezen keresztül az Alba Volánnak (KNYKK). A tanulók névsorából kitűnik, hogy jelentős számban innen is gépkocsival hordják a szülők a gyermekeket, így kidobott pénz a mindenkinek megvásárolt bérlet. Tárgyaltam erről az iskola igazgatójával, megígérte, hogy januártól kezdődően a nadapi gyerekek szüleitől is nyilatkozatot kérnek a bérlet igényléséről. Ezúton is kérem a szülőket, aki nem ígényli a bérletet Önkormányzatunk felé is időben jelezze.

Beruházások 2015 évben

Korábbi testületi határozat szerint idén nem végzünk aszfaltozási munkát a meglévő belterületi murvás utakon azok elfogadható állapota és a költségvetés lehetősége miatt. Más beruházást viszont elvégeztettünk illetve végeztetünk.

Az erdős részen keresztül megnyitottuk a Vörösmarty utca végét a Haladás út felé azért, hogy a zsákutca jelleg megszűnjön. Miután állami terület, csak a földmunkát lehetett elvégezni, amihez beszereztük a Katasztrófavédelem javaslatát. Száraz, vagy fagyos időben így járható a katasztrófavédelem és a közszolgáltatók (szemétszállítás, hóeltakarítás) járművei részére is.

Állami beruházásban megkezdődött a Nadap – Sukoró közötti kerékpárút építése. Nadap belterülettől Sukoró Körmös utcáig, valamint Sukorón az erdő után 3 méter burkolat szélességű vegyes használatú út épül. ami gépkocsival is járható. A sukorói erdős részen, miután az Natura 2000 természetvédelmi terület csökkentett szélességű, sorompóval lezárt csak kerékpárral járható út épül. Csak csendben jegyzem meg, mi történik, ha katasztrófavédelmi járművek behajtására van szükség?

A munkavégzés idején teljes útzár lesz, a területen lévő zártkertek és nyaralók csak a kivitelezővel történő egyeztetés szerint közelíthetők meg.

Az utólag megrendelt és részben lakossági forrásból megvalósuló további négy térfigyelő kamera építése az engedélyek beszerzésének stádiumában van, az építés még az idén megtörténik.

Folyamatban van az orvosi rendelőben, a váróban és az önkormányzati irodában klímaberendezés szerelése, ezzel elkerülhető lesz az ideihez hasonló forró nyár kellemetlen hatása.

Elkészült az Erdőalja terület vízvezeték és szennyvíz csatorna vízjogi engedélyezési és kiviteli terve. A megfelelő vízhozam biztosítása érdekében szükséges a víz gerincvezeték cseréje a Hegyalja úton és a Béke utca érintett részén a meglévő cső helyén. Ezt a munkát célszerű a Hegyalja út korábban is tervezett felszíni víz elvezetésének megoldásával összehangolni, ezért Önkormányzatunk megbízást adott ennek megtervezésére a vízhálózati munkával összehangoltan.

Wagner Péter
polgármester


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: