2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Szociális tűzifa támogatás

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2015. (IX. 28.) határozatával úgy döntött, hogy a szociális tűzifa támogatásra pályázatot nyújt be 16 m3 keménylombos fafajta igénylésére vonatkozóan.

Az önkormányzat részére 284.480.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 16 m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel.

Az önkormányzatnak önerőt 1 000 Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia (összesen 20.320.- Ft.), valamint a szállítással kapcsolatos költségek is az önkormányzatot terhelik.

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozta az igénylés és a jogosultság feltételeit. A rendeletben a támogatás odaítélésének elsődleges szempontja a család szociális és jövedelmi helyzete.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Nadap község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható - kérelemre vagy hivatalból - annak a személynek, akinek

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750.-Ft),

b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft).

A támogatás megállapításánál előnyben kell részesíteni azokat a személyeket, családokat, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési támogatásban részesülnek vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra kizárólag egyetlen jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelem benyújtásával indul, amelyhez mellékelni kell az egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.

A kérelmeket az Önkormányzati Hivatalnál (Nadap, Haladás út 56.) vagy a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) lehet benyújtani 2015. november 10. napjától 2015. december 10. napjáig ügyfélfogadási időben.

A támogatásra való jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről az összes kérelem beérkezését követően átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester legkésőbb 2015. december 31. napjáig dönt.

A tűzifa kiszállítása a Lovasberényi Erdészettel történt előzetes egyeztetés alapján 2016. január hónapban várható.


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: