2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Önkormányzati tájékoztató

Véget ér a 2015-ös év, így számot lehet vetni az Önkormányzat működéséről, a falu érdekében tett intézkedésekről, a fejlesztésekről.

Az elmúló évben Nadap község működtetése az előző évekhez hasonlóan zökkenő mentes volt, a kötelező feladatokat maradéktalanul elláttuk. Továbbra is szigorú takarékosság jellemzi a működést, a költségvetés előirányzatainak maradéktalan betartásával úgy bevételi, mint kiadási oldalon.

Társulási formában működött és továbbra is működik a szociális ellátó, családsegítő rendszer. Az előző téli szezonban, de a 2015-16-os szezonban is pályáztunk és nyertünk szociális tűzifa ellátásra, így lakosságszám arányosan nyolc rászoruló család jut ingyen két-két erdei m3 tűzifához. Az előző évekhez hasonlóan lehetőséget biztosít a Képviselő Testület a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez. Az idős korúak házi gondozását és a családsegítést is ellátó szolgálat működése 2016 január 1-től kötelezően változik.

Szintén társulási formában működik az állandó orvosi ügyelet, valamint - miután Nadap Önkormányzata is tagja a társulásnak - a járóbeteg szakellátás Velencén.

A Gárdonyi Kistérségi Társulás, aminek szintén tagja vagyunk, lassan elveszti értelmét. Feladata az Önkormányzatok kötelező belső ellenőrzési feladatainak szervezése, a nyári szúnyoggyérítés megszervezése, valamint a megvalósított kistérségi pályázatok kötelező nyomon követése.

Nadap Község Önkormányzata szintén tagja a velencei TDM szervezetnek, bár ez a formáció többszöri átszervezés után sem működik hatékonyan.

A Magyar Kormány által szervezett és általunk működtetett közmunka program az arra jelentkezőknek állandó munkát biztosít. A kötelezően foglalkoztatandó létszám sok esetben meghaladja a szükségletet, de így minden rászoruló kap munkát községünkben, aki igényli. Rotációs alapon igyekszünk minden jelentkezőt foglalkoztatni azért, hogy a munkát keresők mindegyike jusson jövedelemhez elvégzett munkája után. Az állami támogatás újabban eszközök beszerzésére is lehetőséget nyújt.

Szólnom kell az idei évben történt vagyon elleni bűncselekmények hatásáról. Nem részletezve a történteket azonnal intézkedett Önkormányzatunk lakossági igény alapján. Megrendeltünk további négy térfigyelő kamerát, amiből az egyiket néhány nadapi lakos finanszíroz. Elég hosszadalmas a hatósági eljárás, de a vállalkozó ígérete szerint az idén felszerelésre kerülnek. Kamera lesz a Haladás út - Béke utca - Szabadság utca csomópontban, a Templom köz – Hegyalja út – Vörösmarty utca csomópontban, a Barackos utca - Akácfa sor csomópontban a Zengő park mellett, valamint a lakók összefogásával a Hegyalja úton. Szerveztünk polgárőrségi tagtoborzót rendőrségi tájékoztatóval egybe kötve.

Ennek eredményeként 8 fő új polgárőr jelentkezett, akik folyamatosan lépnek szolgálatba. Lehet még jelentkezni.

Rendezvényeinket az Önkormányzat, a Katolikus Karitász és civilek szervezésében bonyolítottuk le. Sikeresek voltak, bár a Sváb-bál veszített népszerűségéből. Akiknek ez valamit jelentett, sajnos már nincsenek közöttünk, vagy idős koruknál fogva nem tudnak részt venni rajta. A fiataloknak már más igénye van. A tókörnyéki településeken egyidőben nagyobb rendezvények vannak. Újkedves kezdeményezés viszont az első adventi hétvégén a betlehem állítás és a köré szervezett őstermelői vásár, valamint a vendéglátás. Idén második alkalommal került megrendezésre és egyre többen látogatják.

Ebben az évben testületi döntés alapján nem végeztünk saját beruházásban nagyobb fejlesztést. Olyan pályázati lehetőség sem volt, amit reális célok érdekében igénybe vehettünk volna, így a képződött tartalékot 2016. évi beruházásokra fordítjuk. Kis értékű beruházás az óvoda nyílászáró cseréje, valamint a hivatal és az orvosi rendelő szúnyogháló szerelése. Ugyanitt légkondícionáló szerelése.

2015-ben a fentebb említett térfigyelő hálózat bővítést és a későbbi beruházásokhoz szükséges tervezési munkákat indítottuk el.

Állami beruházásban épül a Velencei-tó környéki hálózat részeként a Nadap – Sukoró kerékpárút, ütemezés szerint decemberben átadásra kerül.

Önkormányzati munka. Nadap Község Önkormányzatának Képviselő Testülete minden év elején elkészíti éves munkatervét. A kötelező jelentési terminusokhoz igazodva határozzuk meg a tervezett ülések időpontját és napirendjét. Egy évben 5 nyilvános testületi ülés és 1 közmeghallgatás kötelező. Ezek időpontjáról „helyben szokásos módon” tájékoztatjuk és hívjuk meg a lakosságot. A törvényi változások és kormányzati intézkedések azonnali állásfoglalást és a változások azonnali foganatosítását írják elő az Önkormányzatoknak, így nekünk is. Emiatt 2015-ben a tervezett nyilvános üléseken kívül 8 rendkívüli testületi ülést tartott a Testület. A képviselők részéről igazolatlan hiányzás nem fordult elő, minden testületi ülés határozatképes volt. Az előterjesztéseket a törvényi előírásoknak megfelelően Jegyző úr, jómagam, vagy közösen készítettük el. Az előterjesztéseket - akár testületi határozatról, akár rendeletről volt szó a Testület részletesen megtárgyalta és a kialakított álláspont szerint megszavazta, zömében egyhangúlag. A Testület munkájában mindig központi helyet foglalt el az éves költségvetés kialakítása és szükség szerinti módosítása, a pénzügyi zárások elfogadása, a szociális és népjóléti intézkedések meghatározása, valamint a szükséges beruházások, felújítások és jelentősebb beszerzések meghatározása, ütemezése.

Elérkeztünk a 2016-os évhez.

A település üzemeltetését továbbra is gazdaságosan, a lehetőségek maximális kihasználásával fogja végezni az Önkormányzat.

2016-ban kettős kerek történelmi évforduló lesz Nadapon. Az 1956-os forradalom 60-ik, a nadapi kitelepítés 70-ik évfordulója. Méltó megemlékezést kíván szervezni a Képviselő Testület, amihez önkéntes segítőket is várunk. Meg kívánjuk hívni Németországból a még élő nadapi kitelepítetteket, ha vállalják az utazást.

A továbbra is takarékos gazdálkodás reményeink szerint újabb források megteremtését teszi lehetővé fejlesztési céllal.

Több olyan beruházási alternatíva merült fel, amik ütemezését az anyagi lehetőségek függvényében az egyéb adottságok figyelembe vételével fogja eldönteni a Képviselő Testület a 2016-os költségvetés tervezése során. Ehhez az Önök véleményét is kérjük.

Szeretnénk a falu belterületi útjainak további építését megvalósítani. Felújításokra is szükség van, miután a hosszú évekig jól funkcionáló murvás területeinket (parkoló és útburkolatok) a globális felmelegedés okozta szélsőséges időjárási jelenségek - sorozatos felhőszakadások rendre szétmossák.

- Hosszú évek óta igény és önkormányzati érdek is az „Erdőalja terület” közművesítése.

- Az említett időjárási jelenségek miatt égetővé vált a Hegyalja út végleges csapadékvíz elvezetése, ezzel együtt a Béke utcai árok megfelelő kiépítése.

- A Vörösmarty utca zsákutca jellegének megszűntetése a Katasztrófavédelem előírása is saját elképzelésünkön túlmenően. A szükséges útterület tulajdon viszonyai miatt csak a bozót kiirtását és a kiegyenlítést tudtuk elvégezni 2015-ben. A kérdéses útterület önkormányzati tulajdonba kerülése esetén válik lehetségessé a Vörösmarty utca teljes hosszának szilárd burkolatú megépítése a Haladás úti torkolatig.

- Burkolat javítás a meglévő utcákban felmérés alapján.

A Barackos utca és a Zengő utca az úttest állapota és az ingatlanok beépítettsége miatt csak karbantartásra szorul. A Barackos utca 2016. évi aszfaltozása további költségvetési lehetőség függvénye.

Erdőalja terület közművesítése:

A Zengő park, Erdőkerülő út (erdő mellett) és a 041 hrsz. szántó által határolt területen 42 belterületi lakótelek van, amiből 5 db. önkormányzati tulajdon. Évek óta folyamatban van a közművesítés szervezése tulajdonosi forrásból. Miután telkenként igen jelentős összegről mintegy 1.8 Millió Forintról van szó, most sikerült olyan megoldást találni, ami ezt csökkentheti. Természetesen csak akkor valósulhat meg, ha egységes az akarat. Ehhez szándéknyilatkozatok beszerzése és társulat alapítása szükséges. Ha ez nem valósítható meg, a beruházás elmarad, a terület nem lesz beépíthető.

Folyamatban van az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat tervezése, amit a 2016. évi eszközhasználati díjból a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, mint későbbi üzemeltető finanszíroz. A tervekből látható, hogy a Hegyalja úton az eredeti nyomvonalon szükséges a víznyomócső cseréje – bővítése a biztonságos vízellátás érdekében. Ha a közművesítési munka a fent leírt feltételekkel megindul, önkormányzati feladat az Erdőkerülő út „helyre tétele”, a szelvénybe nőtt fák és bozót kiirtása, az útterület kialakítása.

Hegyalja út végleges csapadékvíz elvezetése:

A munka - abban az esetben, ha az Erdőalja terület közművesítése megvalósul - a vízvezeték nyomócső cseréje után kezdhető. Ennek a tervezése is folyamatban van képviselő testületi határozat alapján. Az út - hegy felőli oldalán burkolt árok épül, ami a csapadékvizet a Béke utcai, onnan a Szabadság utcai árokba vezeti. Részletek még nem ismertek. Az utca beépítettsége nem indokolja a végleges burkolat megépítését, bár az erózió miatt meggondolandó. A munkával együtt szükséges a Béke utcai árok tisztítása, az átereszek (házi behajtók) átépítése egységes szelvényben. Amennyiben az Erdőalja terület közművesítése elmarad a tulajdonosok nem egyező akarata miatt, a Hegyalja úti vízelvezetés érdekében az út alatti víz nyomócsövet célszerű akkor is kicserélni.

Vörösmarty utca zsákutca jellegének megszűntetése.

Téli időszakban nem egyszer okozott problémát az új lakóterületek egy részének megközelítése az óvoda és a templom közötti úttest jegesedése miatt. A személyautók, vagy terepjárók, de a közszolgáltatók járművei is rendre elakadtak a meredek jeges útszakaszon, mivel a hókotró és sószóró sem tudott felmenni, vagy más irányból megközelíteni. Felmerült annak lehetősége, hogy a Vörösmarty utca végének megépítésével egészen a Haladás úti torkolatig kevésbé meredek úton könnyebben tudnánk közlekedni. Ezt a katasztrófavédelem is előírta. Az utca hiányzó út része állami tulajdonban, erdőgazdasági kezelésben van, így a munkát jelen állapotban nem lehet elvégezni, ebben az évben csak a bozótirtást tudtuk elvégezni. Így fagyos időben talán járható lesz. A további építéshez szükséges a tervezett út területének önkormányzati tulajdonba vétele, a tárgyalások folyamatban vannak.

Burkolat javítás a meglévő utcákban.

Az időjárás okozta alámosódás, a murvaburkolat eróziója, valamint a szennyvíz vezeték nyomvonalán tapasztalható és egyes közmű javítások által okozott útsüllyedések kijavítása is feladat.

A felhalmozott tartalékból az év közben jelentkező váratlan kiadások fedezetét is biztosítania kell a Képviselő Testületnek.

Wagner Péter
polgármester


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: