2024. július 23. kedd Lenke napja van, holnap Kinga, Kincső névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

A Képviselő-testület üléseit pénteki napokon reggel 8 órakor tartja

Február 12. (péntek)

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. A Képviselő-testület és bizottsága 2016. évre vonatkozó munkaterve
4. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről
5. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
6. Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról - a jegyző és a foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

Március 25. (péntek)

1. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
2. A Rendőrkapitány beszámolója a Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés
4. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele

Április 22. (péntek)

1. Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről, elszámolás a 2015. évi önkormányzati támogatással
2. Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása
3. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Május 20. (péntek)

1. Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
3. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
4. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól
5. Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolója
6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése
7. Beszámoló az orvosi ügyeleti társulás 2015. évi tevékenységéről
8. Térítési díj felülvizsgálata (szükség esetén rendeletmódosítás)
9. Tájékoztató a VHG Kft 2015. évi gazdálkodásáról
10. A Gyermeknap, Sváb-bál előkészítése

Június 17. (péntek)

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A költségvetés, a pénzügyi beszámoló, valamint a pénzügyi szakmai tevékenységről szóló beszámoló közzétételi módjának tudomásul vétele

Szeptember 16. (péntek)

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
5. A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2015/2016 tanévről szóló beszámolójának elfogadása

November 17. (csütörtök)

1. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi munkájáról, beruházásairól

December 9. (péntek)

1. Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Az Önkormányzat 2017. évi Belsőellenőrzési terve
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Wagner Péter
polgármester


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: