2023. szeptember 26. kedd Jusztina napja van, holnap Adalbert névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Önkormányzati tájékoztató

Remélve, hogy elmúlt a tél, néhány adatot szeretnék közzé tenni a felkészüléssel és a tett intézkedésekkel, valamint a felmerült költségekkel kapcsolatban.

Önkormányzatunk minden évben szerződést köt a VHG Kft.-vel a téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra. Ez tavaly ősszel is időben megtörtént. December 1-e és február 28-a között éjjel – nappali folyamatos ügyeletet tartottak ünnepnapokon is. Feladatuk 5 cm-nél nagyobb hó esetén annak eltolása az önkormányzati utakon (folyamatos havazás esetén folyamatosan szükség szerint), valamint síkosság mentesítés sózással, miután Nadapon gyakorlatilag nincs vízszintes utca, ami e-nélkül járható lenne. Ezen kívül vásárolunk 1 m3 sót, amivel a közmunkások a közterületeket (járdákat) szórják. A Haladás út kezelése a Magyar Közút feladata.

Az elmúlt télen hóeltakarításra egy alkalommal volt szükség, sózásra viszont annál többször a rendkívüli hideg, ködös páralecsapódás és ónos eső miatt. Volt nap, hogy három alkalommal szórattuk az utakat, sajnos időnként hatástalanul a nappali olvadás majd éjszakai lefagyás, valamint a folyamatos ónos eső miatt. Ezen a télen 2 m3 sót vásároltunk de ebből a közmunkások keveset tudtak szétszórni, nagy része eltűnt. Persze ez nem látszott az ingatlanok előtti járdák állapotán, amik tisztán tartása a tulajdonos feladata.

Mindez az intézkedés csomag mintegy 600 ezer Forintjába került községünknek.

A Képviselő Testület február 10-én tartotta idei első ülését, amin többek között elfogadtuk Nadap község 2017. évi költségvetését, elfogadtuk éves munkatervünket és meghatároztuk a tervezett beruházások, felújítások ütemezését a lehetőségek figyelembe vételével.

2017. évi költségvetés fő adatai:

A költségvetés főösszege (bevételi és kiadási oldal egyaránt): 213.431.948.-Ft.

Állami támogatás összege: 31.341.386.-Ft. (4.173.211.- Ft.-al több az előző évinél).

Az óvoda költségvetése főösszegen belül: 21.718.681.-Ft. amiből állami támogatás: 12.737.610.-Ft, önkormányzati támogatás: 8.981.071.-Ft. Az óvodának nincs bevétele.

A költségvetésben csak átfutó tétel a szennyvíz hálózat üzemeltetése során felhalmozódott eszközhasználati díj: 107.141.806.-Ft ami igen kötött felhasználású (a megépült hálózat fenntartására fordítható).

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre álló szabad felhasználású tartalék: 39.975.005.-Ft.

2017. évi munkaterv:

A Képviselő Testület meghatározott – részben kötelező – napirendi pontokkal 8 rendes ülést, valamint az év közben felmerülő, sürgős döntést kívánó ügyek miatt meghatározatlan számú rendkívüli ülést tervez. A rendes ülések egyike közmeghallgatás. Képviselői fogadóóra időpontja: november 14-e kedd, 8-12 óráig. A testületi ülések péntek reggel 8 órakor kezdődnek az azonos időpontú pénzügyi bizottsági üléssel, a közmeghallgatás este kezdete 17 óra.

Időpontok:

Rendes ülések: február 10, március 24, április 21, május 26, június 30, szeptember 29, december 8. Közmeghallgatás: november 23. csütörtök.

2017. évi beruházások, felújítások:

Vörösmarty u. meghosszabbítása, zsákutca megszüntetése. A szükséges terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges eljárás az állami bürokrácia útvesztőjében bolyong immár több mint egy éve. Megoldás talán őszre várható, kedvező elbírálás esetén építhető meg a hiányzó útszakasz.

Hegyalja út víztelenítés és útépítés. Jogerős vízjogi engedéllyel rendelkező terv van a vízelvezetési munkára, valamint jogerős építési engedéllyel rendelkező terv van a végleges útépítésre. A vízelvezetési munkára 10 Millió Ft. pályázati pénzt kapott önkormányzatunk, miután 2015-ben sem adósodtunk el (2016-ban sem), ez az összeg számlánkon van. A kivitelező kiválasztása van folyamatban a közbeszerzés szabályai szerint, a munka tavasszal megindul. Terveztük egyúttal a végleges útépítést is, de annak várható költsége (előzetes kalkuláció szerint mintegy 30-35 Millió Ft.+ÁFA) miatt forrás hiányában nem tudjuk elvégezni ebben az évben. Helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy a megindult építkezések és közmű bekötések olyan mértékben teszik tönkre a murva utat, hogy jelenleg nem célszerű a végleges aszfalt út megépítése. A vízelvezetés megépülte után valamilyen ideiglenes stabilizációt fog kapni az út.

Erdőalja terület közművesítés. A magántulajdonú telkek közművesítése a tulajdonosok költsége. Önkormányzatunk segíti a szervezést, valamint az önkormányzati ingatlanok közművesítését finanszírozza. A munkához szükséges az Erdőkerülő út területének tisztítása, bozótirtás, durva tükör képzése a közműépítés miatt, de mint út biztosítása egyébként is önkormányzati feladat. Ehhez megrendeltük és megtörtént a hatósági kitűzés az erdő és lakóterület elválasztására. A kivitelező kiválasztása a közbeszerzés szabályai alapján folyamatban van, a munka tavasszal elkezdődik.

A közművesítéshez szükséges víziközmű társulat szervezése is folyamatban van, jogerős vízjogi engedéllyel rendelkező tervek alapján folyik a kivitelező kiválasztása, a teljes bonyolítást a DRV ZRT. végzi. A konkrét költségek ismeretében határozható meg a telkenkénti költség, alakítható meg a társulat. A közművesítési munka idén elkészül.

További fejlesztésről év közben tud önkormányzatunk dönteni a rendelkezésre álló szabad tartalék felhasználásáról.

Néhány szó a közmunka programról:

A 2016. évben szervezett közmunka program alapján a közmunkások munkavégzési lehetősége 2017. február 28-án megszűnt. Jelenlegi ismereteink szerint 2fő közmunkást tudunk állami költségen alkalmazni, pedig a régi betonlap járdák felújításához szükség lenne férfi erőre.

Szemét szállítás és lomtalanítás:

A VHG Nonprofit Kft. mint a Depónia Kft. alvállalkozója végzi idén is községünkben a háztartási, valamint műanyag és zöld hulladék elszállítását.

A lomtalanítás új rendszer szerint lesz a nem kívánatos személyek napokon keresztül történő randalírozásának elkerülésére. Telefon egyeztetés után az adott ingatlanhoz egyedileg hoznak konténert, majd megrakás után azonnal elviszik. Erről a szokásos évi tájékoztató levélben fogják értesíteni a lakosságot.

Wagner Péter
polgármester


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: