2023. szeptember 30. Jeromos napja van, holnap Malvin névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Szociális tűzifa támogatás

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be szociális tűzifa igénylésére.

A pályázat eredményes volt, így Az önkormányzat részére 604.520.- Ft. összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 34 m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel.

Az önkormányzatnak önerőt 1 000 Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia (összesen 43.180.- Ft.), valamint a szállítással kapcsolatos költségek is az önkormányzatot terhelik.

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében szabályozza az igénylés és a jogosultság feltételeit. A rendeletben a támogatás odaítélésének elsődleges szempontja a család szociális és jövedelmi helyzete.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Nadap község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható – kérelemre vagy hivatalból – annak a személynek, akinek

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (48.450.-Ft) ,

b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át (76.950.-Ft).

A támogatás megállapításánál előnyben kell részesíteni azokat a személyeket, családokat, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési támogatásban részesülnek vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra kizárólag egyetlen jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelem benyújtásával indul, amelyhez mellékelni kell az egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.

A kérelmeket az Önkormányzati Hivatalnál (Nadap, Haladás út 56.) vagy a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) lehet benyújtani 2017. november 13. napjától 2017. december 4. napjáig ügyfélfogadási időben.

A támogatásra való jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről az összes kérelem beérkezését követően átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester legkésőbb 2017. december 31. napjáig dönt.

A tűzifa kiszállítása a Lovasberényi Erdészettel történt előzetes egyeztetés alapján 2018. január hónapban várható. Az Erdészet információja szerint akácfa nincs.

Wagner Péter
polgármester

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: