2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Lakossági felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nadap Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el (a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően).

A Településképi arculati kézikönyv időközben elkészült, ezt bocsájtjuk most véleményezésre, melynek során az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden

1. a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
2. nadapi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
3. nadapi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. Az Eljr. 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.

Kérem, hogy a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2017. december 13-ig juttassák el az alábbiak szerint:

1. e-mailben a polgarmester@nadap.hu vagy igazgatas@kapolnasnyek.hu címre vagy
2. vegyen részt személyesen a 2017. december 13-án (szerda) 16.00.-kor, a Polgármesteri Hivatal, Nadap Haladás út 56. cím alatt tartandó előzetes lakossági fórumon.

Nadap, 2017. december 4.

Wagner Péter
polgármester

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: