2023. szeptember 30. Jeromos napja van, holnap Malvin névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

FELHÍVÁS

a 2018/2019. tanév téli szünidei gyermekétkeztetésének biztosítása céljából a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére

Kápolnásnyék Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetősége: A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A 2018/2019. tanév téli szünidei gyermekétkeztetései biztosításának időtartama: a téli szünetben valamennyi munkanapja, azaz 2018. december 27-től 2019. január 2-ig 3 munkanapon (csütörtök, péntek, szerda).

A szünidei gyermekétkeztetés igénylés módja: „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylő szülő, más törvényes képviselő részéről. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Kápolnásnyék Község honlapján (www.kapolnasnyek.hu), illetve a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) 6. számú irodájában vagy közvetlenül innen. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Igénybevétel módja: Igénybevétel módja az ételek elvitele, melyet 11.30 óra és 12.30 között tehetnek meg. Az elvitelhez ételhordót biztosítani szükséges. Az elvitel helyszíne a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konyhája, 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29. (amennyiben a helyszín változik, arról időben értesítjük az érintetteket).

A nyilatkozatok leadásának határideje, címe: A kitöltött nyomtatványokat – a téli ingyenes étkeztetéshez - 2018. december 17-ig (hétfő) juttathatják el a Nadapi Polgármesteri Hivatalba, illetve a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 6. számú irodájába, melynek címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. szám.

Kápolnásnyék, 2018. 12. 10.

dr. Kiszler Judit s.k.
aljegyző

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: