2023. szeptember 26. kedd Jusztina napja van, holnap Adalbert névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Légy te is a járási mentőszervezet tagja!

A katasztrófavédelemben jelentős szerep hárul az önkéntes mentőszervezetekre. A különleges kiképzésű, speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, polgári védelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződések olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek segítségével sikeresen avatkozhatnak be tagjai egy esetleges kárhelyszínen. Az utóbbi évek gyakorlati tapasztalatai megerősítették, hogy ezeknek a szervezeteknek az elsődlegesen beavatkozó tűzoltóságok mellett végzett tevékenysége nélkülözhetetlen.

Jelentkezési lap letöltése

Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységére a katasztrófák elleni védekezésben – speciális szakismeretük, felkészültségük alapján – rendkívül nagy szükség van. E speciális felkészültségű "készenléti egységek" különböző szervezeti formában működnek. Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének nagy hazai és nemzetközi hagyománya van, de az ország társadalmi, gazdasági fejlődésével számuk nőtt és több területre szakosodtak. Feladataikat az alapszabályukban meghatározottak szerint látják el. Speciális felkészültségük és felszereltségük, ebből következően tevékenységi körük sokrétű, a mentés és katasztrófa-elhárítás minden területére kiterjed. Ma nemzetközi elvárás a földrengés sújtotta területen bevethető (komplex mentésre alkalmas) városi kutató-mentő-, vagy árvíz esetén az árvízi mentőcsapatok létrehozása és alkalmazása.

Az önkéntes mentőszervezet speciális eszközökkel felszerelt, komplex alakulat, amelyet katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtására állítottak össze vagy alakítottak meg, legtöbbször közhasznú szervezetként.

Rendeltetése:

Az országban működő önkéntes mentőszervezet a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben akkor vehet részt, ha a Nemzeti Minősítési Rendszerben meghatározott képzettségi, felkészültségi alapkövetelményeknek eleget téve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által lefolytatott, minősítést megszerezte. A minősítés megszerzéséhez a mentőszervezet a nyilvántartásba vétel helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénél kérelmet nyújt be. A minősítésnek megfelelt és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által nyilvántartásba vett mentőszervezet értesítés alapján vesz részt a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben.

A minősítésnek megfelelt mentőszervezet megállapodás aláírásával elfogadja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve koordinációs és – beavatkozás esetében – irányítási jogát, és ezzel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervénél vezetett nyilvántartásba bekerül.

Riasztás, mozgósítás, bevetés:

A mentőszervezet bevetésre és gyakorlatra történő riasztása, mozgósítása, valamint hazai bevetése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének, illetve veszélyhelyzet esetén BM OKF főigazgatójának döntése alapján történik. A mentőszervezet mentésbe történő bevonása mentőegységenként is történhet.

Jogszabályi alapok:

Magyarországi:
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény.
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. Rendelet, valamint annak a VIII. fejezete.
- A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről kiadott 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet.
- A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és készenléti szolgálatainak működési rendjéről szóló 48/2011. BM OKF főigazgatói intézkedés 6. sz. melléklete: Eljárási és Kommunikációs Rend Nemzetközi katasztrófa- és humanitárius segítségnyújtás esetén.

Bevethetősége:

Alkalmazható országos (hazai) szinten a lakosság élet-, egészség és anyagi javainak védelme érdekében, 12 órás készenléti idővel.

Készenléti ideje:

A riasztástól számított 2 órán belül a csapat hivatásos vezetői állományának, 12 órán belül a csapat többi részének el kell elérni a készenlétet.

Alkalmazásba helyezése:

Romok (például összedőlt épületek, balesetet szenvedett közlekedési eszközök) alatt rekedt áldozatok keresése, lokalizálása és mentése. Elsősegélynyújtás a további ellátás céljából történő elszállításig. Földrengés sújtotta területen a műszaki mentés, áldozatok kiemelése és azok túlélési esélyeinek biztosítása, sérültek szállítása. Ár-és belvízi védekezés, villámárvizek kártételeinek csökkentése és rendkívüli időjárási viszonyok következtében kialakult káresemények felszámolása.

Önellátási képesség: Munkavégzés legalább 3 napon keresztül.

Személyi állománnyal kapcsolatos követelmények:

A minősítést az a mentőszervezet szerzi meg, melynek tagja:

- érvényes tagsági viszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll a mentőszervezettel, illetve annak tisztségviselője,
- rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassággal,
- rendelkezik a mentőszervezet által vállalt tevékenységre a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai felkészültséggel, alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel,
- az egészségügyi tevékenység ellátásához rendelkezik a népegészségügyi szakigazgatási szerv engedélyével.
- A mentőszervezet tagja a fenti pontoknak való megfelelőségét az arra jogosult által kibocsátott igazolásokkal támasztja alá.

A mentésben való részvétel további feltételei:

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által engedélyezett egyedi azonosító jellel, valamint - a mentési képességre érvényes saját, vagy a mentőszervezet által kötött élet- és balesetbiztosítással való rendelkezés.

Szakmai felügyelet, koordináció:

A mentőcsapat szakmai felügyeletét és koordinációját országos szinten a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, helyi szinten a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30.

Jelentkezés helye:

- Gárdonyi Járási Hivatal, hivatalvezető-helyettes, Gárdony, Szabadság út 20-22., I. emelet
- vagy: szerdánként 8-12 óráig: Gárdonyi Járási Katasztrófavédelmi megbízotti iroda, Gárdony, Szabadság út 24., 20/350-74-35 Dérné Sohonyai Ilona kvmb.
- vagy: Gárdonyi járási polgárőrség: Márkus Gyula, 30/901-72-02


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: