2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
  - Óvoda
  - Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  - Könyvtár
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat étkeztetést, család és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végez a tókörnyéken (Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Sukoró Zichyújfalu).

Az intézmény adatai:

Az Intézmény neve: Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2481 Velence, Zárt utca 2.

Tel.: 0622-470-288

E-mail: info@csaladsegito.hu

Intézményvezető: Török Ágnes

Bemutatkozik a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új, területileg illetékes munkatársa

Urfi-Falusy Fatima vagyok, 2023 áprilistól én látom el Nadap település családsegítéssel kapcsolatos feladatait.

2012-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán, szociális munka szakon. A szociális ágazat más területein tevékenykedtem eddig, házi segítségnyújtás, idősgondozás. Motivált vagyok, hogy a családsegítés területén dolgozzak ezután, hosszútávon.

Fogadóórám, a Polgármesteri Hivatalban (Nadap, Haladás u.56),
minden héten a szerdai napon: 9.30-10.30.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatás keretében működő szolgáltatás. Célja, hogy az igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásához szükséges segítséget megkapja.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.

Személyi gondozás: olyan célzott segítés, mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb idejű gondozása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését.

Szociális segítés: az ellátott mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget.

A szociális rászorultság tekintetében az igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

A gondozási szükséglet az önellátási képesség hiánya alapozza meg. Így vizsgálandó az egészségi állapota, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség.

Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:

személyi gondozás: 650.-Ft/óra

Információ és jelentkezés:
Tel.: 22/ 589-157

Palánki Katalin (házi segítségnyújtás. egységvezető)

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Velence, Zárt u. 2 (volt orvosi rendelő épülete)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bár nem kötelező önkormányzati feladat mégis 2007-óta működik a társult településeken (Velence, Kápolnásnyék, Lovasberény, Pázmánd, Vereb, Nadap, Sukoró, Pákozd, és Gárdony).

A segélyhívó készülék az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az SOS központ segítségével biztosítjuk ellátottjaink részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Az SOS Központ kft 8 év tapasztalattal szolgáltat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Magyarország legmodernebb segélyhívó készülékével. Az SOS segélyhívó rendelkezik kétirányú hangkommunikációval, elesés érzékelővel, GPS helymeghatározóval. Több év innovatív fejlesztői munka eredményeképpen ez a segélyhívó független módon használható az ország egész területén anélkül, hogy társítani kellene hozzá bármilyen másik eszközt (pl.: vezetékes telefon)

A készülék térítési díja szociálisan rászorultak részére 2023. évben 85.-/nap.

A díjat utólag, a következő hónap 10-ig postai csekken kapja meg az ellátott.

Információ és jelentkezés:
Tel.: 22/ 589-157

Palánki Katalin (házi segítségnyújtás. egységvezető)

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Velence, Zárt u. 2 (volt orvosi rendelő épülete)


Az oldalt készítette: